เลือกหน้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ” โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดอุทยานแห่งชาติที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ” โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดอุทยานแห่งชาติที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ” โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดอุทยานแห่งชาติที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)